Date geografice, Climă, Istoric Date geografice, Climă, Istoric

Înapoi

Istoric

       Reședință domnească și capitală între 1396 şi 1714, orașul Târgoviște a deținut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al Țării Românești.

Complexul Muzeal "Curtea Domneasca"       Orașul Târgovişte a fost reşedinţa unui şir însemnat de voievozi - 33 la număr, domnitori cu iubire de ţară, dar şi de slovă, care au dezvoltat necontenit Târgoviştea, fiind în acele vremuri un important oraş european asemuit de numeroşi călători şi diplomaţi ca cele mai vestite oraşe ale lumii de atunci "o Florenţa a românilor". Dezvoltarea feudală a oraşului era centrată pe un areal din jurul Curţii Domneşti şi a sistemelor de fortificaţii (Şantul Cetăţii), care pornea semicircular pe Ialomiţa (între Teiş la nord şi cartierul actual Sârbi la sud- Poarta Bucureştilor).
Turnul Chindiei      Se distingeau atunci cele trei zone principale ale oraşului: Târgul de Sus - Suseni în nord, nord-vest, Curtea Domnească, în partea centrală şi Târgul de Jos în sud, sud-vest, care imprimă şi astăzi o anumită structură şi textură urbană. Funcţia sa comercială a fost o coordonată majoră a oraşului, datorită rolului de capitală, cât şi a poziţiei sale geografice, pe traiectoria unor importante artere comerciale europene şi orientale. Menţionăm astfel rolul pieţii centrale, a târgurilor periodice care antrenau importante schimburi comerciale româneşti şi străine.Evoluţia demografică arată oscilaţii importante: circa 60.000 locuitori în vremea lui Matei Basarab, 7812 locuitori în anul 1900, circa 100.000 locuitori la sfârşitul anilor 80, în prezent fiind cca 80.000.

       Municipiul Târgovişte este reşedinţa judeţului Dâmboviţa din anul 1968. Săpăturile arheologice efectuate în teritoriu și în împrejurimile orașului au dovedit că această regiune era locuită încă din neolitic. Atestarea documentară apare târziu, într-un memorial de călătorie din 1396 aparţinând lui John Schildberg. Beneficiind de o poziţie geografică extrem de favorabilă la contactul dintre Câmpia piemontană omonimă şi Subcarpaţi, pe malul drept al Ialomiţei, Târgovişte – este un nume de adâncă rezonanţă în istoria şi cultura noastră naţională. 
       În prezent municipiul Târgovişte se încadrează în categoria oraşelor mijlocii, având o importantă funcţie turistică, deoarece dispune de o mare varietate de obiective turistice – monumente istorice, culturale și arhitecturale.